WPML

WPML is a plugin for WordPress. Simply put, plugins extend the functionality of the basic WordPress CMS. In our case, WPML makes WordPress run multilingual.

WPML lets authors write content in different languages and translate content. It also includes advanced features for translation management and an interface for professional content translation.

Using WPML requires no technical or programming skills. Site admins can install it and turn their site multilingual, without any coding. WPML includes a complete API, for integrating with other plugins and translation systems. This way, developers can easily use WPML and turn their products into multilingual.


Svenska/Swedish:

WPML gör WordPress-webbplatser flerspråkiga. Den fungerar med cachelagring, insticksprogram för SEO och e-handel och gör det möjligt att bygga kompletta flerspråkiga sidor. WPML driver både enkla bloggar och större och mindre företagssidor.

WPML låter användare översätta allt på webbplatsen, inklusive innehåll, menyer, widgetar samt tema- och instickstexter. WPML driver fler än 500 000 kommersiella webbplatser från hela världen.

Mer information om hur du gör din webbplats flerspråkig hittar du på WPML.org

Vi söker talanger. Om du är en smart programmerare får du gärna kontakta oss här: http://wpml.org/home/were-hiring/.